uitzicht Kymmelsberg_1920_800

Schipborg, het uitzicht vanaf de Kymelsberg. De zandweg volgt het oude tracÚ van de postroute naar Rolde. Op de achtergrond zijn nog juist de contouren zichtbaar van de pas gebouwde “Berlage-boerderij” van Kroller Muller. De foto is waarschijnlijk rond 1920 gemaakt. Opvallend is dat de weg van Schipborg naar Anloo, hier niet meer dan een wandelpaadje is.
bron: boek “Op waarde geschat, De strubben / Kniphorstbos”
 
Wie het fietspad Gasteren-Schipborg kiest, passeert net onder Schipborg een stuifzandcomplex, dat is ontstaan op de overgang van de es van Schipborg en het beekdal van de Drentsche Aa. Het hoogste punt daarvan is de Kymelsberg. In de zestiende eeuw voerde hierlangs een drukke verkeersroute, die een verbinding vormde tussen Groningen en Coevorden. Doordat deze route intensief werd gebruikt verdween de begroeiing, waardoor de wind vrij spel kreeg op de droge zanderige bodem. Er ontstond stuifzand. De wind zorgde ervoor dat dit zand werd opgeblazen tot grote heuvels. Een van die heuvels is de huidige Kymelsberg. De met heide begroeide berg genoot in de jaren vijftig en zestig vooral bekendheid als toeristische trekpleister voor een fietstocht in Drenthe. Waarbij de kinderen als beloning voor de fietstocht op een schepijsje werden getrakteerd. Vanaf de Kymelsberg had men een prachtig uitzicht op het stroomdal van de Drentsche Aa. Dit schitterende uitzicht werd in de jaren vijftig vastgelegd op doek door de Drentse kunstschilder Evert Musch. Om het stuifzandcomplex te beschermen werd de spontane opslag van bomen en struiken toegestaan en werden er langs de straat eiken gepland. Deze begroeiing zorgde ervoor dat de laatste jaren het beroemde uitzicht totaal is verdwenen. Ook de Kymelsberg zelf vielt niet meer op in het landschap. In 2002 is Staatsbosbeheer door de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg benaderd met het verzoek om de landschappelijke waarde voor dit deel van Schipborg te herstellen. In overleg met de gemeente en de bevolking van Schipborg is het besluit genomen hier invulling aan te geven. In 2003 is de begroeiing van de Kymelsberg verwijderd en het tevens een aantal bomen langs de straat. De omgeving ziet er weer uit als vanouds. (bron: J.Dijk)

drentsche A jaren 20_800

Schipborg, de Kymelsberg, foto midden jaren 20
Deze bermtoeristen uit de jaren 20 genieten van het uitzicht op de Drentsche-Aa. In de beginjaren van het moderne dagtoerisme werd het gebied rond Zeegse/Schipborg snel populair.
Oud Schipborg Kiemelsberg_525
Schipborg, de Kymelsberg, jaartal onbekend
Duidelijk is te zien dat de Kymmelsberg in de loop der jaren een stuk kleiner geworden is.
bron: fam. Enting, Schipborg

Schipborg, de Kymelsberg, foto 1941

Schipborg, weg naar Gasteren, foto vanaf de Kymelsberg, foto 1941

Schipborg, weg naar Gasteren, foto vanaf de Kymelsberg, foto 1950-1960??

Schipborg, weg naar Gasteren, foto vanaf de Kymelsberg, foto 1950-1960??

Schipborg, weg naar Gasteren, foto: 1960-1970??